Orexo får tillbaka rättigheterna till Zubsolv® i alla länder utanför USA

Uppsala 13 december 2018 - Orexo AB (publ.), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att företaget kommer att få tillbaka rättigheterna till Zubsolv (buprenorfin och naloxon sublingual tablett) för behandling av opioidberoende i länder utanför USA, från sin nuvarande partner Mundipharma, per den 13 april 2019.

Zubsolv är sedan tidigare godkänt i Europa genom en centraliserad process och har lanserats på utvalda marknader, som Tyskland och Sverige. Till följd av en omorganisering i produktportföljen, har Mundipharma, av strategiska skäl beslutat att avsluta samarbetet.

Detta ger Orexo möjlighet att utvärdera den bästa vägen till att maximera Zubsolvs potential, och säkerställa att fler patienter får tillgång till behandlingen. Ambitionen är att säkerställa att Orexo får ökad kontroll över kommersialiseringen av produkten hos varje ny partner.

Ett flertal potentiella partners har uttryckt intresse för att kommersialisera Zubsolv i specifika regioner och Orexo kommer nu att inleda förhandlingar med flera intressenter. Både Mundipharma och Orexo kommer samarbeta för att säkerställa en smidig övergång.

Behovet av innovativa och prisvärda behandlingar är fortsatt stort med tanke på att över 30 miljoner människor runt om i världen lider av nedsättningar relaterat till opioider. Av dessa lever fler än 20 miljoner utanför USA.

”Jag är glad över att få tillbaka kontrollen över Zubsolv utanför USA och Orexo kan nu ta initiativet för att säkerställa att Zubsolv blir tillgängligt för patienter över hela världen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med nya partners som brinner för att tillsammans med oss bekämpa opioidberoendet och som kan säkerställa att patienter som lider av denna förödande sjukdom kan erbjudas behandling med Zubsolv”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB.

Förändringen innebär begränsade, ytterligare, kostnader för Orexo, under övergångsperioden och kommer inte påverka företagets tidigare guidning om den finansiella utvecklingen och är inte relaterat till några betalningar till Mundipharma. I samband med bokslutskommunikén för 2018 kommer bolaget ge en finansiell guidning för 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef              Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00/ 073 064 16 36
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december, 2018, kl 7.00 CET.