Orexo överklagar beslut i amerikansk distriktsdomstol gällande Zubsolv®

Uppsala, 8 december, 2016 - Orexo AB (publ) meddelar att bolaget överklagar det beslut som fattades av den amerikanska distriktsdomstolen i Delaware den 15 november 2016 vad gäller giltigheten i Orexos amerikanska patent nr 8,940,330 som skyddar Zubsolv.

Beslutet i patenttvisten avsåg Actavis generiska versioner av Zubsolv 1,4/0,36 mg och 5,7/1,4 mg buprenorfin/naloxon produkter och Orexos amerikanska patent nr 8,454,996 (löper ut september 2019) och 8,940,330 (löper ut september 2032). Beslutet som fattades av distriktsdomstolen förklarade Orexos patent ’996 giltigt och att Actavis gör intrång samt att Orexos patent ´330 är ogiltigt.

Orexo anser att distriktsdomstolen gjort felbedömningar av rättslig och faktisk art när den kom fram till sitt beslut om giltigheten av patent ’330. Av den anledningen har Orexo överklagat beslutet till nästa rättsliga instans (Court of Appeals for the Federal Circuit) avseende giltigheten av patent ’330. Normalt tar en sådan process cirka ett år.

Förutom möjligheten att beslutet som fattades för patent ’330 av distriktsdomstolen i Delaware blir upphävt, har Orexo ytterligare två patent som skyddar Zubsolv i USA fram till september 2032. Dessa är patent nr 9,259,421 och 9,439,900 och de är inte påverkade av beslutet som fattades av distriktsdomstolen i november. Patent ’421 och ’900 ingår däremot i separata tvister mot Actavis som pågår hos distriktsdomstolen i Delaware.

“Vi uppskattar domstolens beslut att förklara patent ’996 giltigt och att Actavis gör intrång i våra immateriella rättigheter. Samtidigt kom beslutet rörande patent ’330 som en överraskning. Vi har nu noggrant granskat och analyserat beslutet och identifierat flera anledningar till varför nästa instans borde upphäva beslutet rörande ’330 patentet. Vi är fortfarande fulla av tillit till att våra patent skyddar Zubsolv, inte bara i USA utan i hela världen. Förutom överklagandet kommer vi med hjälp av patenten ’421 och ’900 fortsätta försvara Zubsolv och vi är optimistiska vad gäller Zubsolvs skydd fram till 2032“, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Henrik Juuel, vVD och CFO
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo vänligen se www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn. Mer information om Zubsolv i USA finns på www.zubsolv.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
8 december 2016, kl 8.00 CET.