Orexo förlikas med Actavis om patentintrång avseende Abstral® i USA

Uppsala – den 27 oktober 2015 – Orexo AB (publ) meddelade idag att bolaget har kommit till förlikning och tecknat ett avtal med Actavis Laboratories FL, Inc. (“Actavis”) som löser patenttvisten avseende Abstral® i USA.

Överenskommelsen är en förlikning avseende den stämningsansökan för patentintrång som Orexo tidigare i år lämnade in med anledning av att Actavis inlämnat en registreringsansökan för ett nytt läkemedel, en så kallad Abbreviated New Drug Application (”ANDA”), och ansökte om att få marknadsföra generiska versioner av Abstral® (fentanyl) sublinguala tabletter innan Orexos amerikanska patent listade i FDA:s ”Orange Book” för Abstral® har löpt ut.

Enligt förlikningen tillåts Actavis att börja försäljningen av sina generikaprodukter i juni 2018, eller ännu tidigare under vissa villkor. Orexos patent listade i FDA:s ”Orange Book” för Abstral® löper ut i september 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 070 350 78 88, E-post: ir@orexo.com

Om Abstral®
Abstral är den ledande snabbverkande fentanylprodukten i EU avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Abstral baseras på Orexos egna sublinguala (under tungan) drug delivery-teknologi. Efter produktutvecklingen utlicensierades Abstral till Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd och deras europeiska dotterbolag ProStrakan Group plc, som fortsatt har rättigheterna inom EU och Japan, medan Galena Biopharma Inc har rättigheterna för Abstral i USA.

Mer information om Abstral finns på www.abstral.com.

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information besök www.orexo.se och www.zubsolv.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015, kl 08.30.