Orexo bjuder in till Informationsträff kring Zubsolv™ (OX219) den 21 september 2012 i Stockholm

Uppsala, 17 september 2012 – Orexo bjuder fredagen den 21 september in till en informationsträff för analytiker, investerare och media kring Zubsolv™ (OX219), för behandling av opiatberoende.

Datum:        fredagen den 21 september 2012
Tid:              10.00-13.00 (lunch inkluderat)
Plats:           ABG, Sundal Collier AB, Regeringsgatan 65, 5 vån, Stockholm
OSA:           Anmälan snarast till asa.henriksson@abgsc.se

Den 5 september lämnade Orexo in en registreringsansökan för Zubsolv™ (OX219) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för en ny kombinationsprodukt bestående av buprenorfin och naloxon för behandling av opiatberoende, fem månader tidigare än planerat. Opiatberoende drabbar mer än två miljoner amerikaner och är en konsekvens av frekvent användning av opioidbaserade läkemedel för moderata till svåra smärttillstånd samt en icke-medicinsk användning av olika receptbelagda opioider. Den tidigarelagda inlämningen av registringsansökan väntas få stor kommersiell betydelse, då den möjliggör en potentiell lansering av produkten redan under tredje kvartalet 2013.

Med anledning av den inlämnade registeringsansökan, kommer Orexos VD, Anders Lundström att presentera hur vi ser på framtiden för den marknad som vi planerar att konkurrera på. Vidare kommer bolaget att presentera detaljer kring den fortsatta utvecklingsplanen för Zubsolv, som utformats och håller på att implementeras. Syftet är att klargöra Zubsolvs möjligheter för vidare differentiering och konkurrensfördelar på den amerikanska marknaden.

Presentationsmaterialet kommer efteråt att finnas tillgängligt på Orexos webbplats www.orexo.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 0706-22 59 93, E-post: beata.augenblick@orexo.com


Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

För mer information besök: www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2012 kl 11.30.