Investreringsteman

1. Adresserar stora marknader med omfattande patientbehov:

Fokuserar på att bli en ledare inom det stora och växande området beroende och missbruk, samtidigt som bolaget adresserar opioidkrisen, en av de största hälsokriserna i USA och ett växande globalt problem

2. Stark finansiell position och lönsamhet:

Drivet av försäljning från den ledande produkten Zubsolv®, vilken ska fortsätta vara en viktig kassa- och vinstgenerator

3. Kapitalisera på den kommersiella plattformen i USA:

Strategiskt fokus på att utöka produktportföljen genom M&A och affärsutveckling för att skapa synergier inom den kommersiella plattformen i USA

4. Växande pipeline:

Med flera produkter som blivit godkända på marknader över hela världen har bolaget lång erfarenhet att utveckla nya läkemedel. Nu växer pipeline med flera projekt baserat på innovativa Drug Delivery teknologier och digitala terapier som möter stora medicinska behov inom beroende och missbruk.

5. Gått in i digitala behandlingar, den nya megatrenden inom life science:

Digitala behandlingar kommer bli en integrerad del av hälsovårdssektorn och beroende och missbruk är ett av terapiområdena mest störst behov