Opioidproblemet i USA är på epidemisk nivå. Under 2019 låg syntetiska opioider, som fentanyl, bakom en större andel av de som dör av överdoser, medan antalet döda i överdoser minskade något. Det finns ett enormt behandlingsbehov och den dynamiska buprenorfin/naloxonmarknaden växte med över 14 procent under 20191.

 IQVIA Data