Eventets namn SwedenBio Summit
Datum 2018-12-05
Presentations tid 13:30
Adress Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning   
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -