Eventets namn Redeye early bird
Datum 2019-03-12
Presentations tid 08:25
Adress Redeye, Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm, Sweden
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk https://www.redeye.se/live/EB-12-mars