Eventets namn Nordea Tech & Medtech seminarium 
Datum 2018-11-27
Presentations tid 13:00
Adress Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm
Presentatör från Orexo Nikolaj Sörensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -