Eventets namn Handelsbanken Mid/Small Cap Seminar
Datum 2019-06-04
Presentations tid 12:50
Adress Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm
Presentatör från Orexo Nikolaj Sørensen, CEO
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -