Eventets namn Aktiespararna i Uddevalla
Datum 2019-02-05
Presentations tid 18:30
Adress Högskolecentrum, Östergatan 18A Uddevalla
Presentatör från Orexo IR Lena Wange
Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -