Eventets namn Aktiespararna Aktiedagen Stockholm
Datum 2019-09-10
Presentations tid 9:30
Adress Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk https://www.aktiespararna.se/tv/live