Eventets namn Pareto Securities Health Care Conference
Datum 2019-09-05
Presentations tid 10:00 CET
Adress

GT30 Grev Ture, Grev Turegatan 30, Stockholm

Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -