Eventets namn Aktiespararna Aktiedagen Stockholm
Datum 2019-09-10
Presentations tid 9:30
Adress Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk https://www.aktiespararna.se/tv/live