De globala målen för hållbar utveckling #3 - Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 globala målen antogs av Förenta Nationernas medlemsländer år 2015. Målen har som syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Hållbarhetsmål nummer 3 och dess delmål 3.5 har en speciell betydelse för oss. Målet ska säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Delmålet syftar till starka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.