vorvida® för behandling av alkoholmissbruk

Snabbfakta

 

Teknologi

GAIAs egenutvecklade system, broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI)

Indikation

Svårt alkoholmissbruk

Behandlingstid

6 månader

Kommersiella rättigheter

Orexo äger de exklusiva rättigheterna till den amerikanska marknaden

Partners

Licensierad från GAIA AG

Lansering

Juli 2020, I USA

Nyckelfördelar

  • Baserad på kognitiv beteendeterapi

  • Kliniskt testad som visar stark evidens

  • Hög individualiseringsgrad

  • Används separat eller tillsammans med traditionell läkemedelsbehandling


Konceptet/Produkten

vorvida® är en helautomatiserad digital terapi utvecklad av GAIA baserad på företagets egenutvecklade system broca, som bygger på artificiell intelligens (AI).

Alkoholmissbruk är en omfattande hälsokris i USA med cirka 16,6 miljoner människor som är drabbade1. Varje år avlider mer än 88 000 personer av alkoholrelaterade orsaker,2 vilket gör detta till den tredje största dödsoraken som är möjlig att förebygga i landet. Alkoholmissbruk kostar det amerikanska samhället cirka 249 miljarder dollar varje år3

Kliniska studieresultat

vorvida® har vetenskapligt bevisats kunna reducera bekymmersamma dryckesmönster hos vuxna med alkoholberoende. I en randomiserad kontrollerad studie med 608 vuxna med problematiskt alkoholintag fann forskarna att deltagarna i behandlingsgruppen med vorvida® signifikant minskade sin dagliga alkoholkonsumtion under tre och sex månader, med signifikant effektstorlek4. Dessutom rapporterade användarna av vorvida® färre dagar av berusningsdrickande och fylleri jämfört med kontrollgruppen samtidigt som acceptansen och användningsgraden av vorvida® var hög.

1 SMSHA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
2 Sacks, J.J.; Gonzales, K.R.; Bouchery, E.E.; Tomedi, L.E.; and Brewer, R.D. 2010 National and state costs of excessive alcohol consumption. American Journal of Preventive Medicine49(5):e73–e79, 2015.
3 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. Table 5.5A—Alcohol Use Disorder in Past Year Among Persons Aged 12 or Older, by Age Group and Demographic Characteristics: Numbers in Thousands, 2016 and 2017. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/cbhsq-reports/NSDUHDetailedTabs2017/NSDUHDetailedTabs2017. htm.
4 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127