Vorvida® för minskat alkoholintag

Snabbfakta

 

Teknologi

GAIAs egenutvecklade system, broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI)

Indikation

Svårt alkoholmissbruk

Behandlingstid

6 månader

Kommersiella rättigheter

USA-marknaden

Partners

Licensierad från

Nyckelfördelar

  • Baserad på kognitiv beteendeterapi

  • Kliniskt testad som visar stark evidens

  • Hög individualiseringsgrad


Konceptet/Produkten

Vorvida® är ett helautomatiserad digitalt program utvecklad av GAIA baserad på företagets egenutvecklade system broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI). Vorvida® har i en omfattande klinsisk stude visat kunna minska problematiskt alkoholintag bland vuxna®.  


Kliniska studieresultat

Vorvida® har vetenskapligt bevisats kunna reducera bekymmersamma dryckesmönster hos vuxna med alkoholberoende. I en randomiserad kontrollerad studie med 608 vuxna med problematiskt alkoholintag fann forskarna att deltagarna i behandlingsgruppen med vorvida® signifikant minskade sin dagliga alkoholkonsumtion under tre och sex månader, med signifikant effektstorlek1. Dessutom rapporterade användarna av vorvida® färre dagar av berusningsdrickande och fylleri jämfört med kontrollgruppen samtidigt som acceptansen och användningsgraden av vorvida® var hög.

1 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127