Med ett rekordhögt antal dödsfall av överdoser i USA under 2020 har det aldrig varit viktigare att rikta uppmärksamhet mot denna växande epidemi. Orexo stödjer den internationella överdosdagen den 31 augusti och angriper krisen från flera olika vinklar.

  • Orexos digitala terapi modia™ för opioidberoende kommer snart att finnas till hands för patienter i USA. modia™ har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och kommer att finnas tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Att kombinera psykosocialt stöd med läkemedelsbehandlingar för opioidberoende, som vår ledande läkemedelsprodukt ZUBSOLV®, kommer att förbättra behandlingsresultaten för alla dem som kämpar med opioidberoende och riskerar att dö av en överdos.

     

  • Orexo är i slutfasen av utvecklingen av ett akutläkemedel mot överdoser. Läkemedlet är utformat för att återuppliva personer som överdoserar potenta syntetiska opioider, vilket är den främsta orsaken till det växande antalet dödsfall.

 

Utforska mer: