modia™ – Opioidberoende

Snabbfakta

 

Teknologi

GAIAs egenutvecklade system, broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI)

Indikation

Opioidberoende

Behandlingstid

6 månader

Kommersiella rättigheter

Orexo äger de kommersiella rättigheterna till samtliga marknader

Partner

Utvecklad tillsammans med 

Lansering

Lansering i USA planeras inledas andra halvåret 2021.

Nyckelfördelar

  • Baserad på kognitiv beteendeterapi

  • Hög individualiseringsgrad

  • Används tillsammans med traditionell läkemedelsbehandling 

Pivotal studie

Omfattande pivotal studie påbörjades i juni 2021 där effektiviteten av modia™ utvärderas tillsammans med behandling av bup/nal läkemedel


Identifierbart behov

Läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling, kallad MAT i USA) av opioidberoende kräver en komplett behandlingsplan som förutom att inkludera en effektiv läkemedelsbehandling, såsom Orexos kommersiellt tillgängliga ZUBSOLV®, även ska innehålla rådgivning eller psykosocialt stöd. Tillgången till och kvaliteten på rådgivning och psykosocialt stöd är fortfarande ett av de främsta hindren för en framgångsrik behandling i många delar av USA. Orexo tror att den helautomatiserade digitala terapin kan bli ett värdefullt tillskott till befintliga behandlingsplaner som kommer att förbättra både patienternas tillgång till behandling och behandlingsresultaten.

Om den pivotala studien av modia™

Omfattande pivotal studie påbörjades i juni 2021 där effektiviteten av modia™ utvärderas tillsammans med behandling av bup/nal läkemedel.

Relaterade länkar:

Om GAIA

https://gaia-group.com/en/

Pressmeddelande angående partnerskapet med GAIA

https://www.orexo.se/media/pressreleaser?releaseId=D6A5C1C35B93C6E1

Pressmeddelande gällande den första patienten i pivotal studie för modia

https://mb.cision.com/Main/694/3377608/1439215.pdf