deprexis® – mild till svår depression

deprexis®, är en världsledande digital terapi för att hjälpa patienter med depressionssymtom. deprexis® effektivitet vid hantering av symtom på depression har utvärderats och publicerats i 13 randomiserade kliniska prövningar med över 2 500 patienter.

Snabbfakta  
Teknologi

Digitala behandlingar

Indikation

Symptom av mild till svår depression

Kommersiella rättigheter

Orexo äger de exklusiva rättigheterna till den amerikanska marknaden

Partners

In-licensierad från GAIA AG

Lansering

1 juli 2020

Nyckelfördelar

  • Baserad på kognitiv beteendeterapi

  • Kliniskt testad som visar stark evidens

  • Hög individualiseringsgrad

  • Tas enskilt eller tillsammans med traditionell läkemedelsbehandling 


Koncept/produkt

deprexis® är en helt automatiserad digital terapi som utvecklats av Orexos partner GAIA baserat på företagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI)-system broca®. deprexis® är världens mest studerade terapi för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom.

Depression är en ledande orsak till funktionshinder runt om i världen och bidrar i hög grad till den globala bördan av psykisk ohälsa. I USA har uppskattningsvis 17,3 miljoner vuxna minst en större depressiv episod, motsvarande 7,1 procent av alla vuxna i USA1.

Omkring 20 procent av amerikanerna med ångest eller humörstörning, som depression, har också ett missbruksproblem2. När det gäller opioidberoende visade Orexos egna retrospektiva data från REZOLV-studien att över 30 procent av patienterna diagnostiserades med en samtidig depressiv störning.

Klinisk data

deprexis® är världens mest studerade digitala behandling för depression, med bevisad effekt i 13 randomiserade kontrollerade studier med ett NNT (number needed to treat) av 3,6.

Effektiv behandling av depression

Nio oberoende studier med deprexis® har demonstrerat dess effekt som fristående behandling och bekräftat en ökning av fördelar när deprexis® läggs till i befintliga vårdplaner.

Bonnet et al. (2018) Zwerenz et al. (2017) Berger et al. (2017) Beevers et al. (2017) Klein et al. (2016) Meyer et al. (2015) Moritz et al. (2012) Berger et al. (2011) Meyer et al. (2009)

Effektiv behandling av komorbid depression

Depression är särskilt vanligt hos patienter med svåra medicinska tillstånd och störningar. deprexis® har visats effektivt behandla depression som en komorbiditet av epilepsi, multipel skleros och spelstörning.

Bücker et al. (2018) Fischer et al. (2015) Schröder et al. (2014)

Minskar kostnader hos betalare

En studie med 3 805 deltagare visade att deprexis® avsevärt minskar kostnaderna för behandling av depression hos betalare och samtidigt minskar depressiva symtom och ökar livskvaliteten hos patienter.

Gräfe et al. (2017)

Vetenskapligt bekräftad

Flera metaanalyser och systematiska granskningar har bekräftat de vetenskapliga bevis som samlats in i 13 randomiserade kontrollerade studier för att deprexis® är en effektiv behandling för depression.

Twomey et al. (2017) Rogers et al. (2017) Karyotaki et al. (2017) Johansson & Andersson (2012) Richards & Richardson (2012) Cuijpers et al. (2011)

[1] National Institute of Mental Health (NIH), https://www.nimh.nih.gov/index.shtml

[2] Anxiety and Depression Association of America (ADAA)