Deprexis® – mild till svår depression

Snabbfakta  
Teknologi

GAIAs egenutvecklade system, broca®, som bygger på artificiell intelligens (AI)

Indikation

Symtom vid mild till svår depression

Behandlingstid

3 månader

Kommersiella rättigheter

USA- marknaden

Partners

In-licensierad från 

Nyckelfördelar

  • Baserad på kognitiv beteendeterapi

  • Kliniskt testad som visar stark evidens

  • Hög individualiseringsgrad

  • Används separat eller tillsammans med traditionell läkemedelsbehandling


Koncept/produkt

Deprexis® är en helt automatiserad digital terapi som utvecklats av Orexos partner GAIA baserat på företagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI)-system broca®. Deprexis® används för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom.

Depression är en ledande orsak till funktionshinder runt om i världen och bidrar i hög grad till den globala bördan av psykisk ohälsa. I USA har uppskattningsvis 17,3 miljoner vuxna minst en större depressiv episod, motsvarande 7,1 procent av alla vuxna i USA1.

Omkring 20 procent av amerikanerna med ångest eller humörstörning, som depression, har också ett missbruksproblem2. När det gäller opioidberoende visade Orexos egna retrospektiva data från REZOLV-studien att över 30 procent av patienterna diagnostiserades med en samtidig depressiv störning.

Klinisk data

Deprexis® är världens mest studerade digitala behandling för depression, med bevisad effekt i 11 randomiserade kontrollerade studier med ett NNT (number needed to treat) av 3,6.

Effektiv behandling av depression

Nio oberoende studier med deprexis® har demonstrerat dess effekt som fristående behandling och bekräftat en ökning av fördelar när deprexis® läggs till i befintliga vårdplaner.

Twomey et al. (2020) Zwerenz et al. (2017) Berger et al. (2018) Beevers et al. (2017) Klein et al. (2016) Meyer et al. (2015) Moritz et al. (2012) Berger et al. (2011) Meyer et al. (2009)

Effektiv behandling av komorbid depression

Depression är särskilt vanligt hos patienter med svåra medicinska tillstånd och störningar. Deprexis® har visats effektivt behandla depression som en komorbiditet av epilepsi, multipel skleros och spelstörning.

Bücker et al. (2018) Fischer et al. (2015) Schröder et al. (2014)

Minskar kostnader hos betalare

En studie med 3 805 deltagare visade att deprexis® avsevärt minskar kostnaderna för behandling av depression hos betalare och samtidigt minskar depressiva symtom och ökar livskvaliteten hos patienter.

Gräfe et al. (2020)