Digitala terapier med vetenskapligt bevisad effekt

Orexos digitala terapier ger patienter terapeutiska behandlingar för att förebygga, hantera eller behandla beroendesjukdomar och mental ohälsa. Terapierna är tillgängliga för patienterna i deras eget hem dygnet runt alla dagar i veckan och kan användas som fristående behandlingar eller tillsammans med traditionella läkemedel. Effekten har demonstrerats i ett stort antal publicerade kliniska studier med tusentals patienter.

Orexos digitala terapier har utvecklats baserat på etablerad teknik för kognitiv beteendeterapi, en målorienterad psykoterapibehandling som använder en direkt och praktisk strategi för problemlösning. Syftet är att förändra de tankemönster eller beteenden som ligger bakom patienternas problem.

Pipeline med digitala terapier

Digitala Terapier
Teknisk utveckling
Registrering
Godkänd och/eller lanserad
US
EU
RoW
Deprexis® Depression
Partner: GAIA AG
Vorvida® Alkoholmissbruk, inklusive alkoholberoende (AUD)
Partner: GAIA AG
MODIA™ Opioidberoende
Partner: GAIA AG
MODIA™ testas i en pivotal studie

MODIA™ testas i en pivotal studie

Omfattande pivotal studie påbörjades i juni 2021 där effektiviteten av MODIA™ utvärderas tillsammans med behandling av bup/nal läkemedel.

Världsledande teknologi

Världsledande teknologi

Våra digitala terapier, utvecklade av GAIA, är fullt automatiserade och bygger på företagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI)-system broca®.

Deprexis® - en av de mest kliniskt testade digitala terapierna

Deprexis® - en av de mest kliniskt testade digitala terapierna

Deprexis® effektivitet för att hantera symptom på depression har utvärderats och publicerats i 11 randomiserade kliniska prövningar med över 2 800 patienter.