Läkemedel

ZUBSOLV®

ZUBSOLV® är indikerat för underhållsbehandling av opioidberoende och bör användas som en del av en omfattande behandlingsplan som inkluderar rådgivning och psykosocialt stöd. Läkemedlet är baserat på Orexos sublinguala plattform för läkemedelsformulering och finns i sex dosstyrkor.

Orexo kommersialiserar ZUBSOLV® i USA. Inom EU kommersialises ZUBSOLV® av Accord Healthcare. Rättigheter till andra marknader ägs av Orexo.

Abstral®

Abstral är indikerat för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Kyowa Kirin kommersialiserar Abstral® globalt men utanför USA och EU där patenten löpt ut.

Edluar®

Edluar är indikerat för behandling vid tillfälliga sömnbesvär och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Digital therapies

MODIA®

Digital terapi för opioidberoende

MODIA® är en sexmånadersterapi baserad på kognitiv beteendeterapi och bör användas som en del av ett övervakat läkemedelsassisterat behandlingsprogram för opioidberoende. Terapin hjälper användare att utveckla en anpassad plan för förebyggande av återfall baserat på svaren som samlas in från övningarna under hela programmet.

vorvida®

Evidensbaserad digital terapi vid alkoholmissbruk

Vorvida® är ett sexmånaders online-program som kan bryta negativa tankemönster och reaktioner för att förändra beteendet kring alkohol. Terapin har utvecklats i samråd med psykologer, läkare och patienter och bygger på kognitiv beteendeterapi. Effekten av vorvida® är utvärderad i en randomiserad klinisk studie med cirka 600 patienter.1

deprexis®

Evidensbaserad digital terapi vid depression

Deprexis® är ett tremånaders online-program som kan hjälpa människor att skapa mer positiva tankar och beteenden. Terapin har utvecklats i samråd med psykologer, läkare och patienter och bygger på kognitiv beteendeterapi. Dess effektivitet har utvärderats och publicerats i 12 randomiserade kliniska prövningar med mer än 2 800 patienter. Deprexis® kan användas som en fristående behandling eller tillsammans med traditionella läkemedel.2

1 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127

2 Twomey et al. (2020), Zwerenz et al. (2017), Berger et al. (2018), Beevers et al. (2017), Klein et al. (2016), Meyer et al. (2015), Moritz et al. (2012), Berger et al. (2011), Meyer et al. (2009), Bücker et al. (2018), Fischer et al. (2015), Schröder et al. (2014)