Zubsolv är en produkt för behandling av opioidberoende. Zubsolv består av samma aktiva komponenter samt har jämförbar effekt och säkerhet som andra, tidigare godkända sublinguala läkemedel innehållande buprenorfin/naloxon. 
 
I juli 2013 godkändes Zubsolv för underhållsbehandling av opioidberoende. I augusti 2015 godkändes den utökade indikationen ”Initiering av Behandling av Opioidberoende” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Zubsolv (buprenorfin och naloxon) sublingual (under tungan) tablett (CIII) bör användas som en del av en övergripande vårdplan, innefattande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör initieras under ledning av läkare som är certifierad enligt Drug Addiction Treatment Act 2000 (DATA 2000).

 Produkt Zubsolv 
 Indikation Opioidberoende
 Kommersialisering Orexo US., Mundipharma
 Marknad  USA, Global - USA undantaget1

1 Den 30 juni 2016 förvärvade Mundipharma rättigheterna att kommersialisera Zubsolv globalt, USA undantaget. Den 3 oktober 2016 lämnades en europeisk registreringsansökan in till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA). Det europeiska godkännandet av Zubsolv som behandling vid opioidberoende förväntas komma under slutet av 2017.

För mer information opioidberoende i USA samt om läkemedlet Zubsolv i USA, vänligen se våra amerikanska websidor nedan

www.zubsolv.com

www.rise-us.com