Zubsolv® utanför USA – behandling av opioidberoende

Närmare 20 miljoner människor utanför USA lider av opioidberoende och problemet finns i både utvecklade och mindre utvecklade länder. Heroin är den opioid som hittills missbrukas mest utanför USA, men många länder övervakar eventuella tecken på ökat missbruk av andra opioider, inklusive receptbelagda läkemedel.

Som ett resultat av det tecknade licensavtalet med Mundipharma (30 juni 2016) kan ett nytt behandlingsalternativ i framtiden finnas tillgängligt för patienter med opioidberoende även utanför USA. Mundipharma kommer med sitt nätverk av oberoende associerade företag i 48 länder världen över att kunna täcka samtliga viktiga marknader där Zubsolv inte finns tillgängligt idag. En första viktig milstolpe i samarbetet mellan Orexo och Mundipharma nåddes den 3 oktober 2016, när en regulatorisk registreringsansökan för Zubsolv lämnades in till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA). Det europeiska godkännandet av Zubsolv som behandling vid opioidberoende förväntas komma under slutet av 2017.

OX-CLI – behandling av luftvägssjukdomar

Målet med OX-CLI är att kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ för patienter med luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Projektet är ett New Chemical Entity (NCE) projekt, där selektiva och potenta hämmare mot det för luftvägssjukdomar centrala enzymet LTC4-syntas tagits fram.

AstraZeneca startade 2013 ett samarbete med Orexo kring OX-CLI och har sedan dess varit ansvarigt för alla investeringar samt alla forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Eftersom programmet avancerat till preklinisk fas med en identifierad utvecklingssubstans (Candidate Drug) utnyttjade AstraZeneca sin option och förvärvade alla rättigheter till OX-CLI-projektet under första kvartalet 2016. I enlighet med optionsavtalet intjänade Orexo en delmålsbetalning på 5 MUSD (40,8 MSEK).

Den 1 juni 2017 påbörjade AstraZeneca kliniska fas 1 studier vilket innebar att Orexo erhöll en delmålsbetalning om USD 2,5 miljoner. AstraZeneca kommer att fortsätta läkemedelsutvecklingsarbetet utan ytterligare deltagande från Orexos sida. Framtida delmålsersättningar kan förväntas om OX-CLI uppfyller definierade utvecklingsmål och kommersiella mål. Utöver delmålsersättningarna kommer Orexo att erhålla en stegvis ensiffrig royalty på framtida nettointäkter från försäljningen av produkter baserade på  OX-CLI-programmet.

AstraZenecas substanskod har tilldelats namnet AZD9898.