Orexos pipeline består av både kommersiella produkter och utvecklingsprojekt. Ambitionen är att utveckla och kommersialisera läkemedel med förbättrade egenskaper som tillgodoser patientens behov på ett optimalt sätt. Under 2016 och 2017 togs flera viktiga steg för att utveckla nästa generations Drug Delivery teknologier. Teknologier för ny oral formulering samt för andra generationens sublinguala formulering utforskas för närvarande.