Orexos portfölj innehåller kommersiella produkter som är godkända på flera marknader över hela världen och projekt i olika utvecklingsfaser. Kommersiellt ligger nuvarande fokus på opioidberoende och smärta medan arbetet inom forskning & utveckling framförallt är inriktad på opioidberoende i alla faser, från förebyggande till behandling.

 

1 Till följd av en omorganisering hos Mundipharma kommer Orexo ta tillbaka rättigheterna för Zubsolv ex-US per den 13 april, 2019