Orexo har en stark historik av att utveckla nya produkter som blivit godkända på marknader över hela världen. För att säkerställa ett fortsatt tillflöde av nya förbättrade läkemedel har utvecklingsarbetet på FoU avdelningen i Uppsala intensifierats. Att fylla ett viktigt behov bland sjukvårdspersonal och patienter är nyckeln i arbetet med att ta fram nya innovativa produkter för behandling av opioidmissbruk och beroende i alla faser.

För att följa produkternas/projektens samtliga utvecklingsfaser vänligen använd scroll funktionen längst ned i bilden. 

Kommersiella produkter

Explorativ

Preklinisk

1

2

3

Registrering

US

EU

RoW1

Zubsolv®

— Opioidberoende

Partner:

Mundipharma Pty Ltd.

Abstral®

— Genombrottssmärta vid cancer

Partners:

Kyowa Kirin,

Sentynl Therapeutics

Edluar®

— Sömnproblem

Partners:

Mylan

Utvecklingsprojekt

Explorativ

Preklinisk

1

2

3

Registrering

US

EU

RoW1

OX124

Naloxone

— Opioidöverdos

OX125

Nalmefene

— Opioidöverdos

OX338

Ketorolac

— Akut medelsvår till svår smärta

OX382

Buprenorphine

— Opioidberoende

OX-MPI

BI1029539

— Microvascular sjukdom

Partners:

Gesynta Pharma


För att läsa om varje enskilt projekt, vänligen gå till huvudmenyn Pipeline och dess undermeny.