Orexo har lång erfarenhet av framgångsrika partnerskap. Genom våra samarbeten har vi möjliggjort utveckling och lansering av unika produkter vilket har förbättrat behandlingsalternativen för patienter över hela världen.

Vi söker kontinuerligt nya potentiella partners för att bygga vår verksamhet och möta våra mål. Inlicensiering av produkter, teknologier och utvecklingsprojekt, som kompletterar vår kommersiella strategi, samt utlicensiering av våra innovativa projekt är av högsta prioritet.