Vision

Ambitionen och visionen är att utveckla ett växande lönsamt specialistläkemedelsbolag som genom egen försäljning kan finansiera utvecklingen av nya läkemedel, inom flera terapi­områden, baserade på Orexos innovativa teknologier.