Top image

Våra anställda berättar

  • Lisa Hastings
  • Robert Rönn
  • Pontus Riarbäck
  • Stefani Slog
  • Anna Wesslén
Loading data...
Varför har du valt att jobba för Orexo?

Orexo sätter MÄNNISKAN först! Orexo är inte bara hängiven sina patienter, utan också sina medarbetare. Vårt företag fortsätter att växa genom att lyssna på och stötta försäljningsorganisationens behov. Vi har också en enastående produkt som kan spela en avgörande roll i tillfrisknandet hos opioidberoende människor. Det är fantastiskt att kunna gå till jobbet varje dag och veta att du gör skillnad för all de människor som lider av opioidberoende i USA.

Vad är det bästa med att arbeta hos Orexo?

På Orexo har alla en röst! Det här företaget är byggt på sina medarbetares erfarenheter, från grunden och uppåt. Det finns öppna kommunikationskanaler som sträcker sig ända till toppen av organisationen. Det är ett nöje att arbeta för en stark ledningsgrupp, som ständigt stärker och engagerar sig i sina anställda.

Vilken är den svåraste delen av ditt jobb?

Den svåraste delen av mitt jobb är att se hur opioidberoendet tar kontroll över och förstör så många människors liv! Det är också svårt att se det stigma som förknippas med beroendet och som får många människor att avstå från att söka hjälp. På Orexo försöker vi utbilda läkare, patienter, familjer och samhälle för att bryta stigmat. Vi jobbar väldigt hårt varje dag för att dela med oss av hur FÖRÄNDRING spelar en avgörande roll i tillfrisknandet.

Vilka är dina största utmaningar under det kommande året?

Det är viktigt att Orexo fortsätter att öka sin marknadstillgänglighet för Zubsolv® nu när praktikerna expanderar och även sjuksköterskor och läkarassistenter får förskrivningsrätt. För att säkerställa kontinuerlig tillväxt av vår kommersiella verksamhet är det också viktigt att hitta ytterligare en produkt att addera till vår portfölj.

Disclaimer
Återgå Fortsätt