Nyckeltal

2017

2016

2015 

2014 

2013 

Nettoomsättning, SEK miljoner

643,7

705,9

646,2

570,3

429,4

Tillväxt, %

-8,81)

9,2

13,3

32,8

31,6

Årets resultat, SEK miljoner

23,2

29,0

–210,0

–56,6

–154,9

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

0,67

0,84

-6,09

–1,70

–5,16

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

0,67

0,84

-6,09

–1,70

–5,16

Likvida medel, SEK miljoner

327,9

282,4

198,1

284,5

105,6

Eget kapital, SEK miljoner

329,1

310,3

270,1

467,9

161,5

Medelantal antal anställda

96

99

98

111

106

Antal anställda vid årets slut

90

102

90

108

108

1) Lägre intäkter från delmålsbetalningar 2017 förklarar minskning