Orexos verksamhet är förknippad med lägre risk, kortare utveck­lingstid och lägre investeringar. Sedan etableringen av en egen kommersiell organisation i USA är Orexo idag ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag. Tanken är att intäkterna från den egna försäljningen ska finansiera utvecklingen av nya läkemedel.