Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Utveckling - Hög aktivitet i pipelinen

Orexos utveckling bygger på innovationer som möjliggjorts i samspelet mellan skickliga forskare och experter med olika vetenskapliga bakgrunder. Innovationsklimatet karaktäriserar fortfarande Orexo i arbetet med att utveckla produkter och att bistå patienter över hela världen med ännu bättre läkemedel.

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser, med egna innovativa Drug Delivery teknologier. Flera viktiga steg har tagits för att utveckla nästa generations Drug Delivery teknologier, med ambitionen att utveckla innovativa teknologier för både oral och sublingual formulering av läkemedel.

Läs mer – pipeline

Huvudmarknad - Kännetecknas av hög tillväxt

Missbruk av opioider är idag den vanligaste orsaken till att dö av droger. Störst är problemet i USA där drygt 60 000 amerikaner dog av en överdos 2016, varav de flest dog av missbruk av opioider. Orexos huvudmarknad är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon produkter. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt. Huvudmarknaden värderas till runt USD 2,6 miljarder och 2017 uppgick tillväxten
till 11 procent.

Den årliga genomsnittliga tillväxten på den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter uppgick till 11% 2017

 Läs mer - huvudmarknad

Produkter - Godkända över hela världen

Orexo har utvecklat fyra produkter, från idé till patient. Produkterna är godkända på flera marknader över hela världen och kommersialiseras av Orexo eller via noggrannt utvalda partners.

 Produkt     

 Zubsolv® 

 Abstral®   

 Edluar® 

 Diabact®1

 Indikation

 Opioidberoende

Genombrottssmärta vid cancer

Sömnproblem

Diagnostisering av magsårsbakterie

Partnerskap

Flera externa partners

Kommersiella rättigheter

USA/ Globalt ex USA

USA/ Globalt ex USA

Globalt

Globalt

Diabact är en produkt tillhörande Kibion. Ett dotterbolag som Orexo avyttrade 2015.

Läs mer – produkter