Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Vision

Ambitionen och visionen är att utveckla ett växande lönsamt specialistläkemedelsbolag som genom egen försäljning kan finansiera utvecklingen av nya läkemedel, inom flera terapi­ områden, baserade på Orexos innovativa teknologier

Läs mer - Vision, mÅl & strategier

Kärnvärden

”Nyckeln till framgång kan hittas i våra kärnvärden – kundfokus, engagemang, flexibilitet och enkelhet. Värden som präglar vårt dagliga arbete”.
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, mars 2017

LÄS MER - SENASTE VD KOMMENTAREN

Utveckling

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser, med egna innovativa Drug Delivery teknologier. Orexo är erkänt världsledande för sina sublinguala formuleringsplattformar. Den subling­uala formuleringsteknologin finns i samtliga Orexos nuvarande läkemedel. Under 2016 togs flera viktiga steg för att utveckla nästa generations Drug Delivery teknologier. Utvecklingen av kom­mande produkter i pipelinen styrs av medicinskt behov samt kommersiell potential. Orexos utvecklingsmodell kännetecknas av lägre kostna­der, kortare ledtider och lägre risk jämfört med utvecklingen av nya substanser.

Orexos utvecklingsmodell kännetecknas av lägre kostnader, kortare ledtider och lägre risk

Läs mer – pipeline

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på mark­ naden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt. Huvud­marknaden värderas till runt USD 2,4 miljarder och har de senaste åren haft en årlig tillväxt på cirka 8 procent och tillväxten 2017 förväntas uppgå till cirka 10 procent. Mundipharma, med ett nätverk av obe­roende associerade företag med verksamhet i 48 länder, äger rättigheterna till Zubsolv utanför USA.

10% förväntas den årliga tillväxten på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende uppgå till 2017

 Läs mer - huvudmarknad

Produkter

Orexo har utvecklat fyra produkter, från idé till patient. Produkterna är godkända på flera marknader över hela världen och kommersialiseras av Orexo eller via noggrannt utvalda partners.

 Produkt     

 Zubsolv® 

 Abstral®   

 Edluar® 

 Diabact®1

 Indikation

 Opioidberoende

Genombrottssmärta vid cancer

Sömnproblem

Diagnostisering av magsårsbakterie

Kommersialisering/ Partnerskap

Flera externa partners

Marknad

USA/ Utanför USA

USA/ Utanför USA

Globalt

Globalt

Diabact är en produkt tillhörande Kibion. Ett dotterbolag som Orexo avyttrade 2015.

Läs mer – produkter