Uppsala, 23 januari, 2018 – Som tidigare kommunicerats publicerar Orexo Bokslutskommunikén inkl. kv 4 för 2017, torsdagen den 25 januari, kl 8.00. Samma dag, kl 14.00, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD, Nikolaj Sørensen, och CFO, Henrik Juuel, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com, senast kl 11.00.

För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q4-2017.
Telephone: (SE)
08 566 426 62, (UK) + 44 203 008 9801 or (US) + 18 557 532 235. 

Cirka en timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Orexo AB (publ) 

Lena Wange, IR & Communications Manager 
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo  

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.