Uppsala – September 20, 2017 - Orexo kommer erhålla nästa delmålsbetalning från Mundipharma avseende Zubsolv i Europa efter det att EU-kommissionen godkänt produkten och vår partner, Mundipharma, påbörjat försäljningen av Zubsolv i Europa.

För mer information vänligen kontakta ir@orexo.com