Orexo AB, tillsammans med Malmö universitet och två andra industripartners, Nanologica AB och Clinical Trial Consultants AB (CTC), har tilldelats ett forskningsanslag på SEK 2,4 miljoner från KK-stiftelsen för arbete med nanoporösa kiseldioxidpartiklar inom läkemedelsformuleringar. Arbetet kommer främst att bedrivas på forskningscentrat Biofilms - Research Center for Biointerfaces (BRCB) vid Malmö universitet och syftar till att systematiskt och grundläggande utvärdera nanoporösa kiseldioxidpartiklar som bärare av läkemedelssubstanser.

Vi är mycket glada över det forskningsanslag vi beviljats från KK-stiftelsen och ser fram emot samarbetet med forskarna på BRCB samt Nanologica och CTC. Nanoporösa kiseldioxidpartiklar har potentialen att förbättra egenskaperna hos läkemedelsformuleringar och samarbetet passar väl in i vårt arbete med att utveckla nästa generationens drug delivery teknologier.” – Robert Rönn, PhD, Head of Pharmaceutical Development and IP, Orexo AB

För mer information vänligen kontakta ir@orexo.com