Uppsala - 6 februari 2018 - Orexo inleder, tillsammans med flera andra företag[1], ett samarbete med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Initiativet är det första inom Drug Delivery området och syftar till att skapa en arena där akademi och näringsliv möts för att på sikt ta plats bland världens ledande forskningsinitiativ inom arbetet med att förbättra och effektivisera läkemedel.

Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), som initiativet kallas, är Sveriges första nationella satsning på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Med ekonomiskt stöd från Vinnova inrättas forskningsprogram inom tre teknologiplattformar, Parenterala, Orala och Pulmonära formuleringar. Initiativet ska leda till nya läkemedel och förbättrade läkemedelsbehandlingar som gynnar både patienter och sjukvård.

– Vi hoppas framför allt att leverera kvalificerad forskning och utbilda forskare inom Drug Delivery-området men räknar också med att öppna strategiska dörrar för samarbete, nätverkande och mobilitet mellan akademi och näringsliv, säger Göran Alderborn professor i läkemedelsteknik vid Uppsala universitet.

– Vi är mycket glada över att vara en del av denna unika satsning inom Drug Delivery området, vilket är grunden i Orexo’s verksamhet. Med vår långa erfarenhet och kompetens inom området hoppas vi kunna bidra positivt till denna satsning samtidigt som det kan ge både inspiration och kunskap i vårt arbete med att utveckla nya produkter, kommenterar Robert Rönn Head of Pharmaceutical Development and IP Orexo AB.

För mer information vänligen kontakta ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda till cirka 100. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

[1] Andra bolag som ingår i initiativet är Affibody, Apotek Produktion & Laboratorier, AstraZeneca, Clinical Trial Consultants, Disruptive Materials, Ferring (DK), Nanologica, Recipharm Pharm Dev och XSpray Microparticles