Eventets namn Handelsbanken Roadshow Frankfurt
Datum 2017-09-25
Adress Frankfurt information ännu inte tillgänglig
Orexo CEO Nikolaj Sorensen
Övriga deltagare från Orexo EVP Corporate Development Johannes Doll
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling. För tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -