Eventets namn Redeye Growth Day 2019
Datum 2019-06-10
Presentations tid 16:10 CET
Adress Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm Sal: Life Science
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -