Eventets namn Handelsbanken Mid/Small Cap Seminar
Datum 2019-06-04
Presentations tid Kommer att tillhandhållas
Adress Norra Latin, Drottninggatan 71b, 111 36 Stockholm
Presentatör från Orexo Nikolaj Sørensen, CEO
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -