Eventets namn Aktiespararna Stora Aktiedagen Göteborg
Datum 2019-11-04
Presentations tid Kommer att tillhandahållas
Adress Göteborg
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -