Eventets namn Aktiespararna Stora Aktiedagen Göteborg
Datum 2019-11-04
Presentations tid 18:20
Adress Mässans Gata 24, Göteborg. Entré via Hotel Gothia Towers, en trappa upp och följ skyltning mot G-lokalerna.
Presentatör från Orexo EVP Corporate Dev. Johannes Doll
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -