Eventets namn Aktiespararna Aktiedagen Stockholm
Datum 2019-09-10
Presentations tid Kommer att tillhandahållas
Adress Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -