Eventets namn Aktiespararna Småbolagsdagen
Datum 2019-06-03
Presentations tid Kommer att tillhandahållas
Adress Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -