Eventets namn Aktiespararna Småbolagsdagen
Datum 2019-06-03
Presentations tid 14:00
Adress Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -