Eventets namn Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium
Datum 2019-03-13
Presentations tid

10:15

Adress Berns, Kammarsalen, Berzelii Park, Stockholm
Presentatör från Orexo CEO Nikolaj Sorensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling. För tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com.

Övrigt  -
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk https://financialhearings.com/event/11877