Eventets namn Nordea Tech & Medtech seminarium 
Datum 2018-11-27
Presentations tid 13:00
Adress Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm
Presentatör från Orexo

Nikolaj Sörensen

Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -