Eventets namn Redeye Life Science Day
Datum 2018-11-21
Presentations tid 11:40
Adress Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
Presentatör från Orexo

EVP Corporate Development, Johannes Doll

Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -