Eventets namn Pareto Securities Healthcare Conference
Datum 2018-09-06
Presentations tid 10:00-10:30
Adress Conference 7A, Strandvägen 7A, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -