Eventets namn Aktiespararnas Aktiedag Göteborg
Datum 2018-09-24
Presentations tid 13:50-14:20
Adress Svenska Mässan, Mässans Gata 24 (entré Gothia Towers), Göteborg
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -