Eventets namn Redeye Growth Day
Datum 2018-06-04
Presentations tid 09:05
Adress Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk

https://www.redeye.se/live/redeye-growth-day-18