Eventets namn Nordic Biotech & Pharma 2018
Datum 2018-05-29
Presentations tid 14:45
Adress Berlingske Tidendes, Pilestæde 34, 1147 København K
Presentatör från Orexo

Henrik Juuel, EVP och CFO

Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk

https://bit.ly/2IQdJst