Eventets namn Nordea Life Science & Medtech Seminar
Datum 2018-03-21
Presentations tid Information kommer
Adress Smålandsgatan 17, Stockholm
Presentatör från Orexo CFO Henrik Juuel
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt  Lunch serveras
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -