Eventets namn Nordea Life Science & Medtech Seminar
Datum 2018-03-21
Presentations tid 13:45
Adress Smålandsgatan 17, Stockholm
Presentatör från Orexo CFO Henrik Juuel
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt  Lunch serveras
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -