Eventets namn Handelsbanken Nordic Mid & Small Cap Seminar 2018
Datum 2018-05-23
Presentations tid 09:20
Adress Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, rum 4
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -