Eventets namn Pareto Securities Nordic Corporate Bond Conference 2018
Datum 2018-03-07
Presentations tid 16:30
Adress Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Presentatör från Orexo CEO Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till

presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -